பதிவிறக்கங்கள்ஜோகூர் மாநிலத் தமிழ் இலக்கிய கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெறவிருக்கும் ஐம்பெரும் புலவர்கள் இலக்கிய விழா சிறப்பாக நடைபெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்... தொடரட்டும் உங்கள்ளது இலக்கிய சேவை நன்றி...

No comments:

Post a Comment